Speeltuin

Speeltuin uitdagend voor alle leeftijden

Onze speeltuin-locatie is geschikt voor alle leeftijden en we hebben gekozen om hier geen entree gelden te vragen.

 • avonturenparcours, vogelnest-schommel, kabelbaan, klimtoren met glijbaan, grote trampoline en voetbalkooi (4-12 jaar)
 • grote zandbak (0-3 jaar)
 • rondom voorzien van een veilig hekwerk
 • tevens zitgelegenheid in de speeltuin
 • gratis toegang speeltuin; consumptie verplicht
 • kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen de speeltuin gebruiken.

Huisregels

Spelen is leuk, zo lang het veilig is. Daarom hebben we een aantal huisregels. Wij vertrouwen erop dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren:

 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
 • Schoenen moeten uit op de trampoline en het springkussen.
 • Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilige gebruik van de speeltoestellen.
 • Klimmen op of over de omheining is ten alle tijden verboden.
 • De bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen meegebrachte spullen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen, of voor schade veroorzaakt door deze goederen.
 • Huisdieren mogen niet op het speelterrein (gras), met uitzondering van hulphonden.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren, glaswerk is verboden op het speelterrein.
 • Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende middelen mee te nemen en te nuttigen in de speeltuin.
 • Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij gebruik speelterrein en/of terras, is vertering altijd verplicht. Het meebrengen van eigen drank of etenswaren is natuurlijk NIET toegestaan !!